גשר קנטרה

הדמית טבע בהשראת גשר קנטרה

הגשר נבנה בתקופה הממלוכית

וממוקם בבקעת בית שאן